1 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส กับ 3 เฟส ความสำคัญที่คุณต้องรู้

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส กับ 3 เฟส ความสำคัญที่คุณต้องรู้

ในปัจจุบัน “ไฟฟ้า” ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการใช้ชีวิต ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันนี้ หากขาดไฟฟ้าไป อาจสร้างความลำบากรวมถึงอาจสร้างความโกลาหลความปั่นป่วนได้อย่างมากทีเดียว ดังนั้นวันนี้เราจึงอยากพาคุณไปทำความรู้จักกับระบบไฟฟ้า 1 เฟส และระบบไฟฟ้า 3 เฟส ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา มาดูกันว่าระบบไฟฟ้าทั้ง 2 นี้คืออะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ไฟฟ้าคืออะไร

ระบบไฟฟ้า กล่าวคือ การส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า จากแหล่งต้นกำเนิดไปยังผู้ใช้งาน ตามประเภทของผู้ใช้ โดยเป็นการส่งกระแสไฟจากสถานีไฟฟ้าผ่านทาง สายไฟฟ้า แรงสูง ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อย แล้วมีการส่งต่อมาสู่หม้อแปลงไฟฟ้า ทำให้กระแสไฟฟ้าต่ำลง จากนั้นจึงค่อยส่งมายังบ้านพักผู้อาศัย, สำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม โดยระบบไฟฟ้าที่ส่งไปยังที่พักอาศัยทั่วไป คือ ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ซึ่งการใช้งานของระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม และตามความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักว่าเป็นระบบไฟฟ้าใด โดยอาจพิจารณาตามปริมาณการใช้ หรือประเภทและจำนวนของเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ทำความรู้จักระบบไฟฟ้า 1 เฟส กับ 3 เฟส

2 ทำความรู้จักระบบไฟฟ้า 1 เฟส กับ 3 เฟส

อย่างที่เราได้มีการกล่าวไปแล้วว่าระบบไฟฟ้านั้น มี 2 แบบด้วยกัน คือ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และระบบไฟฟ้า 3 เฟส ซึ่งระบบไฟฟ้าทั้ง 2 ระบบนี้ มีความแตกต่างกันในเรื่องของแรงดันไฟฟ้า โดยความแตกต่างนี้ส่งผลให้เกิดการใช้งานของระบบไฟฟ้า ที่แตกต่างกันไปด้วย และเพื่อให้คุณผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น เราจึงได้นำเอาข้อมูลของระบบไฟฟ้าทั้ง 2 ระบบมาอธิบายเพิ่มเติมดังนี้

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส คืออะไร

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส เป็นระบบไฟฟ้าที่ให้แรงดันไฟฟ้า 220-230 โวลท์ และมีความถี่อยู่ที่ 50 Hz โดยจะมีสายไฟประกอบอยู่ด้วยกัน 2 สาย ได้แก่ สายไลน์ที่มีชื่อเรียก 2 แบบ อย่างสายเฟส และสายไฟ มีตัวอักษรตัว L (Line) กำกับอยู่ สามารถทดสอบสายไฟว่ามีกำลังไฟไหลผ่านหรือไม่ ด้วยการใช้ไขควงวัดไฟแตะ ส่วนอีกสาย คือ สายนิวทรัลหรือสายที่เรียกว่า สายศูนย์ มีตัวอักษรตัว N (Neutral) กำกับอยู่ โดยระบบไฟฟ้าระบบนี้ เป็นระบบไฟที่ใช้ภายในบ้านเรือน ที่พักอาศัย ซึ่งจะทำการจ่ายไฟที่เหมาะสมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนั่นเอง

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส คืออะไร

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส เป็นระบบไฟฟ้าที่ให้แรงดันไฟฟ้า ระหว่างสายไลน์กับไลน์ในขนาด 380-400 โวลท์ และมีการทำงานของแรงดันไฟฟ้า ระหว่างสายไลน์กับสายนิวทรัลในขนาด 220-230 โวลท์ ความถี่อยู่ที่ 50 Hz ซึ่งระบบไฟฟ้า 3 เฟส จะมีสายไฟในระบบมากถึง 4 สาย ประกอบไปด้วยสายไลน์แบบมีไฟ 3 เส้น กับสายนิวทรัลแบบไม่มีไฟ 1 เส้น โดยเป็นระบบไฟฟ้าที่เน้นไปในเรื่องของแสงสว่าง, อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องจักรในโรงงานขนาดใหญ่ เป็นระบบที่นิยมนำเอาใช้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรมในโรงงาน มากกว่าการนำเอาไปใช้ภายในบ้านเรือนหรือที่พักอาศัย แต่ก็ใช้ว่าจะนำเอามาใช้งานภายในบ้านเรือนไม่ได้ หากมีการแบ่งใช้ไฟฟ้า 3 เฟสออกเป็น 3 ชุด แล้วกระจายออกไปตามจุดต่างๆ ภายในบ้าน ทำการเฉลี่ยใช้ไฟฟ้าแต่ละส่วนเท่าๆ กัน ก็สามารถนำเอามาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้เช่นกัน

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส กับ 3 เฟส แตกต่างกันอย่างไร

3 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส กับ 3 เฟส แตกต่างกันอย่างไร

– ระบบไฟฟ้า 1 เฟสเป็นระบบไฟฟ้าที่เหมาะกับใช้ในบ้านหรือครัวเรือน ส่วนระบบไฟฟ้า 3 เฟสเป็นระบบไฟฟ้าที่เหมาะกับสถานที่ ที่ต้องใช้ไฟฟ้าแรงสูง เช่น โรงงาน เป็นต้น

-ระบบไฟฟ้า 3 เฟสเป็นระบบที่มีขั้นตอนการขอติดตั้งที่ยุ่งยาก รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูงกว่า แต่หากใช้ในระยะยาวระบบไฟฟ้า 3 เฟส จะมีความคุ้มมากกว่าอีกระบบ

-ระบบไฟฟ้า 3 เฟส จะมีการกระจายแบ่งออกไปอย่างละ 1 เฟส ซึ่งต่างจากระบบ 1 เฟส ที่จะใช้งานเพียงแค่เฟสเดียว

สรุปบทความ

4 สรุปบทความ

และทั้งหมดนี้ คือ ความสำคัญและความแตกต่างระหว่างระบบไฟฟ้า 1 เฟส และระบบไฟฟ้า 3 เฟส ที่เราได้นำเอามาเป็นข้อมูลให้แก่คุณผู้อ่านในวันนี้ สำหรับคนที่กำลังมีแพลนจะก่อสร้างสถานที่ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างบ้านเรือน, อาคาร หรือก่อสร้างโรงงาน การเลือกใช้ระบบไฟฟ้าให้เหมาะสมกับสถานที่ และเหมาะสมกับพฤติกรรมของการใช้ไฟฟ้า จะช่วยให้คุณสามารถลดค่าไฟได้หากเลือกระบบไฟฟ้าที่ถูกต้อง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในระบบไฟฟ้า หรือต้องการอุปกรณ์สายไฟฟ้าเพิ่มเติม สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างเรา แสงสหอุปกรณ์ ผู้ตัวแทนจำหน่ายสายไฟไทยยาซากิ จากประสบการณ์ทำงานที่สะสมมากว่า 40 ปี