ทำความรู้จักคัตเอาต์

คัตเอาต์คืออะไร เรื่องความปลอดภัยที่ไม่ควรมองข้าม

คัตเอาต์ หรือเรียกอีกชื่อว่า สะพานไฟ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการตัดไฟ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งคัตเอาต์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า ที่สามารถเปิด-ปิดกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย โดยการสับคันโยกขึ้นและลง ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด 2 ประเภทคือ แบบ 2 ขา และแบบ 3 ขา ซึ่งคัตเอาต์แบบ 2 ขานั้นจะใช้งานกับระบบไฟฟ้าเฟส 1 และแบบ 3 ขา จะใช้งานกับระบบไฟฟ้าเฟส 3

ทำความรู้จักคัตเอาต์

ทำความรู้จักคัตเอาต์

คัตเอาต์ หรือเรียกอีกชื่อว่า สะพานไฟ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการตัดไฟ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งคัตเอาต์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า ที่สามารถเปิด-ปิดกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย โดยการสับคันโยกขึ้นและลง ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด 2 ประเภทคือ แบบ 2 ขา และแบบ 3 ขา ซึ่งคัตเอาต์แบบ 2 ขานั้นจะใช้งานกับระบบไฟฟ้าเฟส 1 และแบบ 3 ขา จะใช้งานกับระบบไฟฟ้าเฟส 3

คัตเอาต์มีระบบการทำงานอย่างไร

คัตเอาต์มีระบบการทำงานอย่างไร

คัตเอาต์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า ซึ่งคัตเอาต์จะมีส่วนประกอบหลัก ๆ คือ ฟิวส์ คันโยก ทองแดง และพลาสติกฝาครอบ สำหรับการทำงานของคัตเอาต์นั้นสามารถเปิด-ปิดได้ เมื่อสับคันโยกขึ้นก็จะเป็นการเชื่อมต่อไฟฟ้า ทำให้ไฟฟ้าภายในบ้านสามารถใช้งานได้ เมื่อสับคันโยกลงก็จะเป็นการตัดระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ไม่ให้สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้คัตเอาต์ยังมีส่วนประกอบสำคัญที่เรียกว่าฟิวส์ ซึ่งทำหน้าที่ในการป้องกันระบบไฟฟ้า ไม่ให้เกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (over current) ฟิวส์จะหลอมละลาย และขาดออกจากการเชื่อมต่อไฟฟ้า หรือหลาย ๆ คนเรียกว่า ฟิวส์ขาด นั่นเอง เมื่อฟิวส์ขาดก็จะทำให้ตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านไป และไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อใดก็ตามที่ฟิวส์ขาดจะต้องเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ที่มีขนาดและกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับอันเดิมมาเปลี่ยน

ความแตกต่างระหว่างคัตเอาต์และเบรกเกอร์

ความแตกต่างระหว่างคัตเอาต์และเบรกเกอร์

คัตเอาต์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการตัดไฟเช่นเดียวกับเบรกเกอร์ แต่อุปกรณ์ทั้งสองชนิดนั้นมีหลักการในการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • คัตเอาต์ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากในสมัยก่อนที่จะมีเบรกเกอร์ โดยหลักในการทำงานของคัตเอาต์นั้นจะมีคันโยกที่คอยเปิด-ปิดไฟ และมีฟิวส์เส้นอยู่ด้านใน ซึ่งทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย เมื่อมีกระแสไฟฟ้าเกิน ฟิวส์ก็จะละลาย ทำให้กระแสไฟถูกตัดไป แต่ในบางกรณีที่มีการนำขดลวดทองแดงมาใช้แทนฟิวส์เส้น เมื่อเกิดปัญหากระแสไฟฟ้าเกินก็จะไม่ทำให้เกิดการตัดวงจร เมื่อทองแดงไม่สามารถทนความร้อนที่มากเกินไปไหวก็จะทำให้เกิดกระแสไฟขึ้น และไฟลุกไหม้
  • เบรกเกอร์ เป็นอุปกรณ์ในการตัดไฟรูปแบบอัตโนมัติ ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้วงจรไฟฟ้าภายในบ้านได้รับความเสียหายจากปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร ปัญหาไฟเกิน และกระแสไฟรั่ว โดยเบรกเกอร์จะมีหลักในการทำงานโดยการตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้า หากพบความผิดปกติในการใช้งาน ไฟฟ้าเกินกว่าที่กำหนด จะเกิดการตัดวงจรอัตโนมัติ หรือเรียกว่า เบรกเกอร์ทริป (Trip) โดยขาของเบรกเกอร์จะลงมาอยู่ในตำแหน่ง Trip ซึ่งอยู่ระหว่างตำแหน่ง On และ Off

ข้อควรระวังการใช้คัตเอาต์

แม้ว่าคัตเอาต์จะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการป้องกันการเกิดอันตรายจากปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร แต่การใช้คัตเอาต์จะต้องมีความระมัดระวังในการใช้งาน เลือกคัตเอาต์ที่ได้มาตรฐาน เหมาะกับรูปแบบในการใช้งาน ที่สำคัญจะต้องมีการตรวจสอบให้ดีว่ามีการใช้ฟิวส์ ไม่ใช้สายทองแดงในการเชื่อมต่อ เพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อการใช้งาน และทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย

สรุปบทความ

คัตเอาต์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการตัดไฟ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร และเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ซึ่งคัตเอาต์นั้นจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าฟิวส์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องก้องอันตรายจากไฟฟ้าเกิน โดยเมื่อพบว่ามีการใช้ไฟเกิน ฟิวส์จะเกิดการหลอมละลาย ฟรือฟิวส์ขาด ซึ่งเป็นการตัดวงจรไฟฟ้า ก่อนที่จะเกิดอันตราย แต่การใช้งานคัตเอาต์นั้นจะต้องใช้ให้ถูกวิธี ไม่ควรใช้สายทองแดงต่อแทนฟิวส์ เพราะเมื่อเกิดความร้อนเกิด จนสายทองแดงไม่สามารถทนความร้อนไหว จะทำให้เกิดประกายไฟ และเกิดปัญหาไฟไหม้ได้ ซึ่งในปัจจุบันนั้นจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเบรกเกอร์ เป็นอุปกรณ์ในการตัดไฟเหมือนกัน แต่จะตัดไฟได้อย่างอัตโนมัติเมื่อพบปัญหาไฟเกิน ไฟรั่ว และไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจะมีความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่า