สายไฟฟ้ามีหน้าที่อะไร

เลือกขนาดสายไฟในบ้านอย่างไรให้ปลอดภัย

การเลือกขนาดสายไฟให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน เป็นหนึ่งในขั้นตอนการวางระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้มีความปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพราะสายไฟแต่ละขนาดนั้นมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป หากเลือกสายไฟไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดอันตรายต่อการใช้งานไฟฟ้าภายในบ้านตามมาได้ จึงต้องเลือกให้เหมาะสม ซึ่งการเลือกขนาดของสายไฟต้องพิจารณาเรื่องใดบ้างไปดูกัน

สายไฟฟ้ามีหน้าที่อะไร

สายไฟฟ้ามีหน้าที่อะไร

สายไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการนำกระแสไฟฟ้ากระจายไปยังจุดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี เช่น หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ  ซึ่งสายไฟนั้นประกอบไปส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

  • ทองแดง ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้า ยิ่งสายทองแดงที่ใช้มีความบริสุทธิ์สูงเท่าไรก็จะยิ่งสามารถนำไฟได้ดีมากตามไปด้วย 
  • ฉนวนหุ้ม ส่วนใหญ่แล้วทำมาจากพลาสติกโพลีเมอร์หรือยาง ทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าไหลไปยังส่วนอื่น ๆ 
  • ส่วนเปลือกนอกสายไฟฟ้า (Oversheath หรือ Jacket) เป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของสายไฟฟ้า ทำหน้าที่ในการปกป้องสายไฟ ไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหายได้ง่าย ๆ

วิธีเลือกขนาดสายไฟบ้าน

วิธีเลือกขนาดสายไฟบ้าน

การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านนั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานเป็นอันดับแรก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายที่เกิดจากระบบไฟฟ้า การเลือกสายไฟบ้านจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรศึกษา และเลือกให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน และได้มาตรฐาน

1. เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ในปัจจุบันมีสายไฟให้เลือกใช้งานมากมาย ซึ่งมีทั้งขนาดและสีสายไฟที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสายไฟแต่ละประเภทก็มีรูปแบบในการใช้งานที่แตกต่างกัน สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงเมื่อต้องเลือกซื้อสายไฟ เพื่อเดินสายไฟภายในบ้านคือ จะต้องเลือกให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยดูว่าเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้านมีกำลังไฟเท่าไร รวมถึงปริมาณกระแสไฟที่คนในบ้านใช้ และเลือกขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เลือกสายไฟที่ได้มาตรฐาน

สายไฟนั้นจะมีทั้งสายไฟแรงดันต่ำและสายไฟแรงดันสูง สำหรับการติดตั้งสายไฟฟ้าภายในบ้านนั้นจะต้องเลือกใช้สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ซึ่งสายไฟฟ้าแรงดันต่ำจะต้องได้มอก.11-2531 หรือ TIS-11-2531 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ช่วยรับรองว่ามีความปลอดภัยในการใช้งาน หรือต้องได้มาตรฐาน IEC ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล

วิธีการคำนวณเพื่อให้ได้ขนาดสายไฟที่เหมาะสำหรับติดตั้งภายในบ้าน

วิธีการคำนวณเพื่อให้ได้ขนาดสายไฟที่เหมาะสำหรับติดตั้งภายในบ้าน

ขนาดของสายไฟนั้นมีด้วยกันหลากหลายขนาด มีความใหญ่-เล็กแตกต่างกันออกไป ก่อนที่จะเลือกขนาดสายไฟฟ้าที่จะใช้งาน จะต้องมีการคำนวณหาขนาดกระแสไฟฟ้าที่ใช้ให้มีความเหมาะสม เพื่อที่จะได้เลือกมิเตอร์และเบรกเกอร์ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบในการใช้งานก่อน โดยจะต้องพิจารณาจากปริมาณการใช้ไฟภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ รวมถึงจำนวนคนที่อยู่อาศัย โดยใช้สูตร I = P/V หลังจากนั้นจึงนำไปเลือกขนาดสายไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมกับมิเตอร์ไฟฟ้าและเบรกเกอร์ภายในบ้าน

สรุปบทความ

สายไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกระจายไฟฟ้าไปยังบริเวณต่าง ๆ ของบ้าน เพื่อที่เราจะได้ใช้ไฟได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งการติดตั้งระบบไฟฟ้า และสายไฟภายในบ้านนั้น จะต้องมีการเลือกให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ปริมาณการใช้ไฟ และจำนวนคนที่อยู่อาศัย เพื่อที่จะได้เลือกมิเตอร์ไฟฟ้า และเบรกเกอร์ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน เมื่อได้มิเตอร์และเบรกเกอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว ก็จะต้องเลือกขนาดสายไฟฟ้าที่เหมาะสมกันได้ หากเลือกขนาดสายไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม สายไฟอาจทนกระแสไฟฟ้า หรือรับปริมาณของไฟไม่ได้ อาจทำให้สายไฟร้อนเกินไป จนไหม้และละลายได้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานได้