8.7/15(17.5)KV-CV

8.7/15(17.S)kV 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED PVC SHEATHED POWER CABLE

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดรายละเอียดสายไฟ
คลิกเลย–> 8.7/15 KV-CV

ข้อมูลเพิ่มเติม

color

Black