1.8/3(3.6)KV-CV

1.8/3 (3.6) kV 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED POWER CABLE

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดรายละเอียดสายไฟ
คลิกเลย–> 1.8/3 KV-CV

ข้อมูลเพิ่มเติม

color

Black