12/20(24)KV-CV

12/20 (24) kV 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED POWER CABLE

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดรายละเอียดสายไฟ
คลิกเลย–> 12/20 KV-CV

ข้อมูลเพิ่มเติม

color

Black