1.8/3(3.6)KV-CV

18/30 (36) kV 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED POWER CABLE

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดรายละเอียดสายไฟ
คลิกเลย–> 18/30 KV-CV

ข้อมูลเพิ่มเติม

color

Black