3.6/6(7.2)KV-CV

3.6/6 (7.2) kV 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED POWER CABLE

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดรายละเอียดสายไฟ
คลิกเลย–> 3.6/6 KV-CV

ข้อมูลเพิ่มเติม

color

Black