6/10(12)KV-CV

6/10 (12) kV 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED POWER CABLE

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดรายละเอียดสายไฟ
คลิกเลย–> 6/10 KV-CV

ข้อมูลเพิ่มเติม

color

Black