รู้จักกับสายนิวตรอน ส่วนสำคัญของระบบไฟฟ้า

ในการทำงานของระบบไฟฟ้ามีสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องทำงานร่วมกันมากมาย เพื่อที่จะสามารถช่วยให้การทำงานของระบบไฟฟ้านั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเอง โดยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสายไฟฟ้า สำหรับสายนิวตรอนเองก็มีความสำคัญต่อระบบไฟฟ้าเช่นกัน แล้วสายชนิดนี้คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรบ้าง ในบทความนี้จะมาอธิบายให้ได้เข้าใจกันมากขึ้น

สายนิวตรอนคืออะไร

สายนิวตรอน คือ สายไฟชนิดหนึ่งที่อยู่ในระบบไฟฟ้าแบบ 3 สายหรือแบบ 4 สาย โดยแรงดันไฟฟ้าที่ส่งไปยังสายแต่ละสายจะต้องมีความเท่ากันและจะต้องมีการต่อสายลงดินด้วย ซึ่งสายชนิดนี้เป็นส่วนสำคัญของระบบไฟฟ้า เพื่อให้มีการส่งแรงดันไฟฟ้าได้เท่ากันนั่นเอง

สายนิวตรอนสำคัญต่อระบบไฟฟ้าแบบไหนบ้าง

สำหรับสายนิวตรอนก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อระบบไฟฟ้าเป็นอย่างมาก เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้แรงดันไฟฟ้าคงที่ได้ โดยระบบไฟฟ้าที่จะต้องใช้งานสายนิวตรอนมีดังต่อไปนี้

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส คือ ระบบไฟฟ้าที่มีการใช้งานกันอยู่ทั่วไปตามบ้านเรือนต่าง ๆ โดยจะเป็นการทำงานของระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่จะเป็น 1 เฟส 2 สาย และใช้แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 220 โวลต์ ซึ่งสายไฟที่เหมาะและสำคัญต่อการใช้งานระบบไฟฟ้าแบบนี้ก็จะมี 2 ประเภทด้วยกัน นั่นก็คือ สายเคอร์เรนต์ (Current line) และ สาย neutral หรือสายนิวตรอนนั่นเอง

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส เป็นระบบไฟฟ้าแบบกระแสสลับ 3 เฟส 4 สาย โดยจะมีการใช้แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 380 โวลต์ สำหรับระบบไฟฟ้าประเภทนี้ก็จะมีสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่ทั้งหมด 3 สายด้วยกัน โดยมีสายนิวตรอนที่ไม่มีกระแสไฟไหลผ่านติดตั้งเพื่อให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้ครบวงจร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วระบบไฟฟ้า 3 เฟสจะนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีกำลังไฟที่เยอะและเพียงพอต่อความต้องการของโรงงานที่มีการใช้ไฟจำนวนมาก

สายนิวตรอน กับ สายกราวด์ ต่างกันอย่างไร

สายนิวตรอนเป็นสายที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ โดยสายชนิดนี้จะนำมาใช้งานกับระบบไฟฟ้า ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้งานร่วมกันระหว่างสายไฟทั้ง เคอร์เรนต์ ไลน์ และ นิวตรอน เพื่อที่จะช่วยให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลได้แบบครบวงจร ในส่วนของสายกราวด์จะเป็นสายที่ทำการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ไฟฟ้าไปยังดิน โดยจะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลลงดิน หากว่าเกิดเหตุการณ์ไฟรั่วก็จะไม่ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเอง

ทำไมต้องต่อสาย นิวตรอน กับ สายกราวด์ เข้าด้วยกัน

การต่อสายนิวตรอนเข้ากับสายกราวด์เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง นั่นก็เพื่อเป็นการช่วยให้กระแสไฟทำงานได้ครบวงจร และทำให้โอกาสที่จะเกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรนั้นน้อยลง อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการไหลย้อนกลับของกระแสไฟฟ้าไปยังหม้อแปลงด้วย รวมถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟรั่วก็จะสามารถทำการตัดไฟได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งนี้นอกจากจะส่งผลดีต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็ยังส่งผลดีต่อผู้ใช้งานที่จะไม่เกิดอันตรายขึ้นด้วย

สรุปบทความ

อย่างไรก็ตามเรื่องของระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาด เพราะหากว่าจัดการไม่ดีก็อาจจะทำให้ส่งผลเสียหลาย ๆ อย่างตามมาได้ ดังนั้นจึงควรพิจารณาเรื่องนี้กันให้ดี ๆ ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คงจะช่วยทำให้เข้าใจกันได้มากขึ้นแล้วว่าสายนิวตรอนคืออะไร และมีความสำคัญต่อระบบไฟฟ้าอย่างไรบ้าง