เปิดสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ เพื่อหาวิธีป้องกันได้อย่างถูกต้อง

เหตุไฟไหม้ หรืออัคคีภัยเป็นภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแบบที่ไม่ทันคาดคิด นอกจากจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติแล้ว ในบางครั้งก็อาจจะเกิดจากไม่ตั้งใจของมนุษย์ด้วย โดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรจากอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดจนทำให้เกิดไฟไหม้ได้ ทั้งนี้สาเหตุของการเกิดไฟไหม้ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เท่านั้น เพราะยังมีอีกหลายปัจจัยที่ก่อนให้เกิดเหตุร้ายได้เช่นกัน มีอะไรบ้างติดตามได้ในบทความนี้

5 สาเหตุของการเกิดไฟไหม้ที่พบบ่อยที่สุด

อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่า สาเหตุของการเกิดไฟไหม้นั้นมีอยู่ด้วยกันจากหลายปัจจัย ซึ่งมีรายละเอียดของปัญหาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

ความร้อนที่มาจากอุปกรณ์ไฟฟ้า คือสาเหตุแรกอันดับต้น ๆ ที่พบว่าเป็นต้นเหตุของไฟไหม้ เมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นระยะเวลาที่นานเกินไปกำหนด จะทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีความร้อนสูงมากขึ้นได้ และเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลมากเกินไปก็จะนำไปสู่การลัดวงจรของไฟฟ้าได้

2. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำงานผิดปกติ

การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผิดปกติ เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ได้เช่นกัน โดยเฉพาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยแล้วยิ่งทำให้โอกาสที่จะไฟฟ้าจะลัดวงจรมีสูงมาก อีกทั้งเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมาก ๆ และใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจจะทำให้สายไฟเกิดการละลาย หรือเกิดการช็อตจนทำให้ไฟไหม้บ้านได้นั่นเอง

3. ปัญหาการเดินสายไฟ

การเดินสายไฟบ้านให้ถูกต้อง คือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากว่าการเดินสายไฟผิดแบบหรือไม่เหมาะสมกับการใช้งาน หรือไม่สอดคล้องกับตัวอาคาร ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ นอกจากนั้นการเลือกใช้สายไฟที่ไม่ได้มาตรฐานก็อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคารได้เช่นกัน อาจนำมาสู่เหตุการณ์ไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้

4. ไฟฟ้าลัดวงจร

ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรเรียกได้ว่า เป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยมาก ๆ ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้น โดยเกิดจากการที่อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และสายไฟเกิดการเสื่อมสภาพแบบที่ไม่รู้ตัว จึงทำให้มีโอกาสเกิดการลัดวงจรมีสูงมาก หากเกิดการลัดวงจรก็แน่นอนว่า ทำให้มีปัญหาไฟไหม้ตามมาแน่นอน

5. ขาดความระมัดระวัง

อีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ได้เช่นกัน ก็คือ ความประมาทหรือขาดความรอบคอบในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน โดยสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ก็คือ ลืมถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหลังจากการใช้งาน ซึ่งหากว่าเกิดความร้อนมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดการลัดวงจรจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านตามมาได้ ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

สรุปบทความ

ทั้งหมดนี้ก็เป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ที่ช่วยทำให้เข้าใจได้แล้วว่าจริง ๆ แล้วไฟไหม้เกิดจากอะไรได้บ้าง ซึ่งจะเห็นได้เลยว่าบางครั้งอาจจะเกิดจากเรื่องใกล้ตัวของนั่นเอง เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นเพียงแค่ 1 ครั้งก็สามารถสร้างความเสียหายอย่างมากมายตามมาได้ทั้งทรัพย์สินและชีวิต ดังนั้นการป้องกันและระวังในการใช้งานเอาไว้ก่อน ก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้