รวมปัญหาไฟกระชากที่ต้องรู้ เกิดจากอะไร และมีวิธีป้องกันได้อย่างไรบ้าง

ไม่ว่าบ้านไหน ๆ ก็ต้องเคยพบเจอกับเหตุการณ์ไฟในบ้านติด ๆ ดับ ๆ กันทั้งนั้น แต่ก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าสาเหตุนั้นเกิดมาจากอะไร เกี่ยวกับการที่ไฟกระชากหรือเปล่า ซึ่งการที่ไฟฟ้าเกิดความไม่เสถียรขึ้นนั่นก็มาจากแรงดันไฟฟ้าที่ส่งมายังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ไม่เพียงพอหรือไม่ได้ส่งมาเลย จึงทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ควรมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันให้มากขึ้น เพื่อที่จะหาวิธีการป้องกัน และแก้ไขได้ถูกต้อง

ไฟกระชาก คืออะไร แตกต่างจากไฟตกไหม

ไฟกระชาก (Surge) เป็นสภาวะที่ไฟเกินแบบเฉียบพลันในระบบไฟฟ้า หรือหากจะบอกง่าย ๆ ก็คือ มีการใช้ไฟในบ้านเกิน 220 โวลต์แบบเฉียบพลัน จึงส่งผลทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายที่ทำงานอยู่ได้รับความเสียหายจากปัญหาไฟกระชาก อีกทั้งยังเป็นการทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเสื่อมสภาพเร็วมากขึ้นอีกด้วย 

สำหรับปัญหาไฟตกนั้นเป็นอาการที่แรงดันไฟฟ้ามีปริมาณต่ำกว่า 220 โวลต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ไฟที่ส่งไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การใช้งานมีประสิทธิภาพลดลง เช่น การที่พัดลมใช้งานไปสักพักมีแรงหมุนได้ช้าลง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาไหนก็ตามล้วนส่งผลกระทบต่อเครื่องไฟฟ้าทั้งนั้น จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องหาแนวทางป้องกัน

สาเหตุของไฟกระชาก เกิดจากอะไรได้บ้าง

ไฟกระชากเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในพื้นที่เป็นวงกว้าง โดยสาเหตุทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้

อยู่ในบริเวณที่มีการใช้ไฟเยอะ

การอยู่อาศัยในบริเวณที่มีการใช้งานไฟฟ้าเยอะ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาไฟกระชากได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากว่ามีการแย่งกันใช้ไฟฟ้ามากเกินไป โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีคนอยู่อาศัยในทุก ๆ บ้านพร้อมกัน ก็อาจจะทำให้กำลังไฟฟ้าที่ส่งมาจากต้นทางนั้นมีไม่เพียงพอ

ฝนตกหนัก หรือมีพายุ

ปัญหาฝนตกหนักหรือพายุฝน ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้น โดยเฉพาะการที่มีฟ้าผ่าอาจส่งผลทำให้การจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ไม่สม่ำเสมอ เครื่องใช้ไฟฟ้าจึงทำงานแบบติด ๆ ดับ ๆ หรืออาจจะดับไปเลยก็ได้เช่นกัน อีกทั้งเมื่อฝนตกเป็นช่วงที่มีค่าความชื้นสูงมากกว่าปกติก็เป็นการทำให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพการทำงานลดลงหรืออาจเกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ด้วย

ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายเครื่องพร้อมกัน

ในบ้านแต่ละหลังไม่ได้มีการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียง 1 หรือ 2 ชิ้นกันแน่นอน โดยเฉพาะครอบครัวใหญ่ที่อยู่อาศัยกันหลายคนก็จะยิ่งมีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมกันจำนวนมาก เมื่อมีการใช้งานพร้อมกันหลาย ๆ คนก็จะส่งผลทำให้กระแสไฟฟ้าไม่พอ จนเกิดเป็นปัญหาไฟกระชากหรือปัญหาไฟตกได้ง่าย เนื่องจากกำลังไฟที่ส่งมาจากต้นทางไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน

อยู่ไกลจากแหล่งจ่ายไฟ

อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาไฟกระชาก ก็คือ การที่บ้านตั้งอยู่ห่างจากแหล่งจ่ายไฟมากเกินไป เนื่องจากต้นทางที่มีการส่งไฟฟ้ามา แรงดันไฟฟ้าจะค่อย ๆ ลดลงตามระยะทางของสายไฟไปเรื่อย ๆ เมื่อมีแรงดันไฟฟ้าส่งมาน้อยก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟกระชากขึ้นได้

ไฟกระชากส่งผลเสียอย่างไรต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

หลายคนอาจจะไม่คิดว่าการเกิดปัญหาไฟกระชากขึ้นในบ้านบ่อย ๆ อาจจะส่งผลเสียต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ความจริงแล้วสามารถส่งผลเสียได้มากกว่าที่คิดเสียอีก โดยหลัก ๆ แล้วผลเสียที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือ อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าลดลง เนื่องจากว่าหากเกิดปัญหานี้ก็ทำให้วงจรที่อยู่ภายในอุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ อายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็น

นอกจากนั้นยังอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า หรือว่ามอเตอร์ที่อยู่ภายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เช่นกัน เพราะเมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ส่งมามีความไม่เสถียรและเกิดปัญหาขึ้นบ่อย ๆ ก็จะส่งผลทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความเสียหาย หรือถ้าร้ายแรงเลยก็จะพบเจอกับปัญหามอเตอร์ไหม้อย่างแน่นอน เนื่องจากเกิดการสะสมความร้อนไว้ในตัวมอเตอร์มากไป ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้เลย จึงต้องระวังและควรหาวิธีป้องกันเอาไว้ด้วย

วิธีป้องกันไฟกระชาก

ปัญหาไฟกระชากเป็นปัญหาที่ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นบ่อย ๆ เพราะอาจจะส่งผลเสียต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้านได้ ดังนั้นจึงควรหาแนวทางป้องกันหรือวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ด้วย โดยสามารถป้องกันได้ด้วยการรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ ซึ่งจะต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญก็จะสามารถช่วยควบคุมให้แรงดันไฟฟ้ามีความคงที่มากขึ้น โอกาสที่จะเกิดปัญหานี้ก็จะลดน้อยลง และในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านก็ไม่ควรใช้งานพร้อม ๆ กันทีละเยอะ ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการใช้ไฟฟ้าเกินนั่นเอง

สรุปบทความ

จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้เลยว่าปัญหาไฟกระชากไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ หรือไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่ควรมองข้ามเลย หากแต่ควรหาวิธีการแก้ไขและวิธีป้องกันเอาไว้ เพื่อที่จะลดโอกาสในการเกิดและช่วยทำให้อายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมากขึ้นด้วย หากยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกซื้อสายไฟประเภทไหนหรือ สายไฟยี่ห้อไหนดี ที่เหมาะสมและปลอดภัยในการใช้งาน สามารถปรึกษาแสงสหอุปกรณ์ได้เลย ทางเราจำหน่ายสายไฟหลากหลายชนิด มีบริการจัดส่งรวดเร็ว ทั่วประเทศไทย