สายไฟ CV คืออะไร ต่างกับ สายไฟ cv-fd  อย่างไร ควรใช้งานอย่างไร

สายไฟ CV คืออะไร เหมาะกับการใช้งานแบบไหน

การรู้จักสายไฟแต่ละชนิดจะช่วยให้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น และยังช่วยสร้างประสิทธิภาพในการจ่ายไฟได้ดียิ่งขึ้น บทความนี้จะพาไปทำความรู้จักกับ สายไฟ CV คืออะไร มีคุณสมบัติที่น่าสนใจยังไง และมีความแตกต่างกับ สายไฟ cv-fd หรือไม่ ควรเลือกใช้อย่างไรดี

ทำความรู้จักกับสายไฟ CV คืออะไร

สายไฟ CV คือ สายไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มักนำมาใช้เป็นสายเมนไฟฟ้า หรือสายเมนจ่ายกำลังไฟฟ้าย่อยๆ ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะเป็นสายไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ (Low Voltage Power Cable) มีฉนวนเป็น XLPE โดยเปลือกจะเป็น PVC ยังใช้ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้า มีความสามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ หรือ 600/1000 โวลต์ และมีความทนอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 90 องศาเซลเซียส

สายไฟ CV เหมาะกับการใช้งานแบบใด

สาย CV เป็นสายไฟที่มักนำมาใช้เป็นสายเมน หรือสายเมนจ่ายกำลังไฟฟ้า สามารถใช้งานได้ทั่วไปคือ เดินลอยในอากาศ สำหรับการจ่ายกำลังไฟฟ้าทั่ว ใช้ในรางเดินสายไฟฟ้า และรางเคเบิล หรือจะเป็นการใช้แบบร้อยท้อฝังดิน หรือร้อยท้อฝังในผนังคอนกรีตก็ได้ แต่หากต้องการติดตั้งในอาคาร จะต้องดูก่อนว่าสายไฟเป็นสาย CV หรือ สายไฟ cv-fd  ที่ได้รับการทดสอบแล้ว เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

การจำแนกลักษณะของสายไฟ CV

เนื่องจากปัจจุบันมีสายไฟฟ้าหลากหลายชนิด มีคุณสมบัติที่คล้ายกัน มีหลายชื่อเรียกไม่ว่าจะเป็นสายไฟ fd, สายไฟ cv-fd หรือ สายไฟ kv-cv  ซึ่งหากจะมองหาสายไฟ CV จะสามารถสังเกตได้ดังนี้ 

  1. มีลักษณะเป็นสายทองแดงตีเกลียว
  2. ต้องหุ้มด้วยฉนวน XLPE ทนต่ออุณหภูมิสูง และทนต่อการเสียดสี
  3. มีแรงดันต่ำ 
  4. คุณสมบัติหลักคือไม่ลามไฟ (FDCV)
  5. รองรับกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าสายฉนวนแบบ PVC
  6. ทนต่อความร้อนได้สูงสุดที่ 90 องศา

สายไฟ CV ต่างกับ สายไฟ cv-fd อย่างไร

สายไฟ CV และ CV-FD นั้น หากมองดูภายนอกก็ดูมีความคล้าย ๆ กันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ฉนวน หรือตัวนำ และการติดตั้ง  แต่เมื่อลองนำมาเปรียบเทียบแล้ว ก็ยังมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้าง จึงอาจสรุปความแตกต่างได้ดังนี้ 

  • เปลือกหุ้ม เปลือกหุ้มของสายไฟ CV จะใช้เป็นวัสดุ  PVC หากเป็นสายไฟ CV-FD จะใช้ FRPVC ที่มีคุณสมบัติพิเศษด้านการหน่วงไฟ  (Flame Retardant) 
  • การติดตั้งในอาคาร หากจะติดตั้งสายไฟ CV จะต้องติดตั้งในท่อร้อยเดินสายไฟที่มิดชิดเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง แต่ถ้าหากเป็นสายไฟ CV-FD ก็สามารถติดตั้งได้เลย ไม่จำเป็นต้องใช้ในท่อเดินสายที่ปิดมิดชิด

สรุปการเลือกใช้งานสายไฟ CV

หลายคนก็คงรู้แล้วว่าการใช้งาน สายไฟ CV นั้น คือต้องดูลักษณะการใช้งาน ที่เหมาะสมกับตัวสายที่สุด เพื่อให้มีการจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และช่วยลดการปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้าได้ รวมถึงได้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างสาย CV และสาย cv-fd แล้ว ว่ามีความแตกต่างด้านการใช้งานอย่างไรบ้าง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยที่สุด หากกำลังมองหาสายไฟคุณภาพเยี่ยม ได้มาตรฐานสากล ทางแสงสหอุปกรณ์ เรามีสต๊อกสายไฟอีกมากมาย  เพื่อให้คุณสามารถเลือกได้ตรงกับความตามต้องการและความเหมาะสม

สอบถามราคาและสั่งซื้อสายไฟเข้ามาได้เลย

  • เบอร์ 081-546-5559 
  • Line: @Saengsaha_TH