สายทนไฟ ตัวช่วยสำคัญที่ช่วยลดการเกิดไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร - saengsaha

สายทนไฟ สายไฟ FRC ตัวช่วยสำคัญที่ช่วยลดการเกิดไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร

อันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ หรือบางครั้งเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้แล้วสายไฟก็จะได้รับความเสียหายจากการถูกเพลิงไหม้ด้วย เมื่อไฟฟ้าใช้ไม่ได้ก็อาจเกิดอันตรายต่อผู้อาศัยบริเวณนั้น สายทนไฟหรือสายไฟ FRC จึงเป็นอีกตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ไฟฟ้ายังทำงานอยู่ได้แม้ยามฉุกเฉิน ไปทำความรู้จักกับสายทนไฟตัวช่วยสำคัญในระบบไฟฟ้าได้เลย

ทำความรู้จักกับ สายทนไฟหรือสายไฟ FRC คืออะไร

สายทนไฟ (Fire-resistant cable) หรือสายไฟ FRC คือ สายไฟที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความทนต่อเพลิงไหม้และความร้อนสูง ซึ่งสายทนไฟถูกผลิตโดยใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อให้รับมือกรณีที่เกี่ยวกับไฟฟ้าได้ เช่น การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าแรงสูง การสั่นสะเทือน หรืออุบัติเหตุที่อาจทำให้เกิดความร้อนสูงและเกิดไฟไหม้ได้

ความสำคัญของการใช้สายทนไฟ

สายทนไฟมักถูกนำมาใช้ในอาคารที่มีความเสี่ยงต่อเพลิงไหม้สูง หรือมีคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  เช่น โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน อาคาร สำนักงานออฟฟิศ  หรืออาคารสาธารณะอื่น ๆ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง ซึ่งสายทนไฟทำหน้าที่เป็น ฉนวนป้องกันการลัดวงจร ต้านทานการลุกลามไฟของสายไฟ มีควันน้อย

ประเภทของ สายทนไฟ FRC

สายทนไฟ FRC ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้คือ

  • สายทนไฟ Low Smoke และ  Halogen Free Cables  ที่ช่วยต้านการลุกไหม้ (Flame Retardant) ลดการปล่อยก๊าซกรด การปล่อยควัน
  • สายทนไฟ Fire Resistant Cable มี Mica หุ้ม ช่วยต้านทานการลุกไหม้ การปล่อยก๊าซกรด และการปล่อยควัน

คุณสมบัติที่ดีของสายทนไฟ ควรมีอะไรบ้าง

เพื่อให้สามารถเลือกใช้สายทนไฟได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการทนไฟได้จริง จึงควรต้องรู้คุณสมบัติที่ดีของสายทนไฟว่ามีอะไรบ้าง ดังนี้ 

  1. ต้องสามารถหน่วงการลุกลามของไฟ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ เพื่อไม่ให้ไฟไหม้เป็นวงกว้าง 
  2. สายทนไฟใช้วัสดุที่ไม่ปล่อยก๊าซพิษ ไม่มีส่วนประกอบของก๊าซกรดฮาโลเจน หรือก๊าซกรดที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 
  3. มีควันน้อยเมื่อเกิดการเผาไหม้สายทนไฟ เพื่อลดการสูดควันเข้าปอด ลดการสำลักควันเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ 
  4. ต้านทานการติดไฟได้ และสายทนไฟยังคงสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่ทำให้ลัดวงจรด้วย

มาตรฐานการใช้สายทนไฟในวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต

ในประเทศไทยได้มีการกำหนดมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อใช้สายทนไฟในวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต ซึ่งจะเป็นมาตรฐานสำหรับอาคาร ดังนี้ 

  • อาคารชุด
  • อาคารสูง เป็นอาคารที่สูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป
  • อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารที่มีขนาดพื้นที่รวมตั้งแต่ 10,000 ตร.ม ขึ้นไป
  • อาคารเพื่อการสาธารณะใต้ดิน เช่น อาคารจอดรถใต้ดิน สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

ความต่างของ สายทนไฟ และสายไฟธรรมดา

สายทนไฟนั้นออกแบบมาเพื่อให้มีคุณสมบัติทนต่อความร้อน ทนไฟ ช่วยต้านทานการลามไฟ ในเหตุอัคคีภัยได้ ส่วนสายไฟทั่วไปเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และเกินการลัดวงจรจะไม่สามารถจ่ายไฟได้เลย หากสายไฟทั่วไปมี PVC เป็นฉนวน ที่มีสารประกอบของธาตุคลอรีน (CI) เมื่อถูกเผาไหม้สารตัวนี้จะปล่อยก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI) หรือเป็นกรดเกลือออกมาเป็นก๊าซพิษ ที่เป็นอันตรายได้ หากสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง

สรุปความสำคัญของการเลือกใช้สายทนไฟ

สายทนไฟมีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะในที่ที่มีความเสี่ยงต่อเพลิงไหม้สูง เมื่อเกิดเหตุการณ์ แรงดันไฟฟ้าสูง หรือการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ไฟไหม้ สายทนไฟจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้และลดการลามของไฟได้ ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หากใครที่ต้องการสายทนไฟ หรือสายไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ที่มีคุณภาพ ทางแสงสหอุปกรณ์ เรามีสายไฟอีกมากมาย หลายประเภทให้คุณเลือก เป็นสายไฟที่ได้มาตรฐานระดับสากล แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน เพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้ได้ตรงตามต้องการ ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างครบครัน

สอบถามราคาและสั่งซื้อสายไฟเข้ามาได้เลย