มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัส covid-19 ของบริษัทแสงสหอุปกรณ์

เพื่อเป็นการป้องกัน และช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ซึ่งปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ตามที่ทราบกันโดยทั่วไปนั้น

ทางบริษัท แสงสหอุปกรณ์ จำกัด และ บริษัท แสงสหมาร์เก็ตติ้ง จำกัด จึงมีการเน้นย้ำมาตรการป้องกัน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย ในการใช้บริการกับทางบริษัท โดยมีนโยบายในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. พนักงานทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการทำงาน
  2. บริษัทได้ทำการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid-19 ในพื้นที่การทำงานทุกส่วนของบริษัท และได้ฉีดพ่นทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ covid-19 กับรถส่งสินค้าทุกคันทั้งก่อนและหลังจัดส่งสินค้า
  1. พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าพื้นที่การทำงานในบริษัท
  • หากพบ พนักงานที่มีอุณหภูมิร่างกาย สูงตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไป มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ ไอ จาม มีน้ำมูก ทางบริษัทฯจะทำการคัดแยก และส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลทันที
  • พนักงานภายในบริษัทฯ ที่ทำงานใกล้ชิดกับพนักงานที่มีอาการข้างต้น จะต้องทำการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันเพื่อเฝ้าระวังอาการ
  • ทั้งนี้ ทางบริษัทฯได้ทำการตรวจคัดกรอง covid-19 ให้แก่พนักงานทุกคนแล้ว

4. บริษัทได้ทำการติดตั้ง ตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid-19 เพื่อทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคบนร่างกายสำหรับพนักงานและผู้มาติดต่อกับทางบริษัท โดยตู้พ่นที่ทางบริษัทฯเลือกใช้ ผ่านมาตรฐาน และเป็นตู้พ่นรุ่นเดียวกันกับที่ภาครัฐเลือกใช้