สีของสายไฟนั้นสำคัญอย่างไร?

สีของสายไฟฟ้าปกติจะมีด้วยกัน 8 สี ได้แก่ ดำ แดง น้ำตาล ฟ้า น้ำเงิน เทา เขียว และ เขียวคาดเหลือง  ให้ง่ายต่อความเข้าใจและการใช้งานของช่างไฟฟ้าและวิศวกรไฟฟ้าทั่วโลก สามารถทำงานบนพื้นฐานข้อกำหนดและมาตรฐานเดียวกันได้ 

จึงมีการจำแนกสีสายไฟตามกันใช้งานในระบบไฟ 1 เฟส และ 3 เฟส ตามตัวอย่างด้านล่างนี้  (มาตรฐานใหม่ มอก. 11-2553 สีแดงและสีน้ำเงินจะถูกแทนที่ด้วยสีอื่นแทน)

ข้อกำหนดสีของฉนวนสายไฟตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 (สีฉนวนแกน)

  1. สายแกนเดี่ยว ไม่กำหนดสี
  2. สาย 2 แกน สีฟ้า และน้ำตาล
  3. สาย 3 แกน (แบบมีสายดิน) สีเขียวแถบเหลือง ฟ้า น้ำตาล
  4. สาย 3 แกน (แบบไม่มีสายดิน) สีน้ำตาล ดำ เทา
  5. สาย 4 แกน (แบบมีสายดิน) สีเขียวแถบเหลือง น้ำตาล ดำ เทา
  6. สาย 4 แกน (แบบไม่มีสายดิน) สีฟ้า น้ำตาล ดำ เทา
  7. สาย 5 แกน สีเขียวแถบเหลือง ฟ้า น้ำตาล ดำ เทา
สีความหมายสาย L/N ระบบเฟส
น้ำตาลใช้เป็นสายจ่ายไฟไปยังเต้าเสียบหรือสวิตช์ไฟฟ้าL1
ดำสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ไม่เคลื่อนที่ เช่น แอร์, เตาอบ เป็นต้นL2
เทาสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเคลื่อนที่ เช่น พัดลม, เครื่องกรองอากาศ, โคมไฟ เป็นต้นL3
ฟ้าสายกลาง นิวทรัลN
เขียวเหลืองใช้เป็นสายดินG